fredag 3 april 2015

Visionsarbete

I veckan deltog hela enheten i processen kring att ta fram en skolans nya vision. det var en kreativ tillställning där alla fick beskriva om sin drömskola. Först fick man tänka själv och skriva ner för att sedan återberätta för en kollega. Därefter sökte man upp ett par och återberättade då hur kollegans drömskola såg ut. De som lyssnade antecknade och när man tagit del av samtliga i fyrgruppens drömskolor skulle man enas om 5 nyckelord och mata in i mentometer. Av alla gruppers nyckelord skapade vi sedan följande ordmoln. 


Sedan bildades nya grupper då valde man ett eller flera av orden i ordmolnet och skulle försöka konkretisera HUR vi skulle arbeta på enheten för att förverkliga de valda nyckelorden.

Det var kul att vara en del av den kreativitet och arbetsglädje som var närvarande denna eftermiddag. Och jag tror att vi kommer att få en härlig vision!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar