onsdag 29 april 2015

Edcamp kring processledning

I kväll har jag deltagit i Edcamp processledning. En intressant, inspirerande och givande kväll. Jag blev under kvällen tipsad om Storify ett digitalt verktyg för att göra din egen berättelse där du kan blanda bild, text och ljud på ett mycket enkelt sätt. Nyfiken som jag är kastade jag mig på det när jag kom hem för att skapa min egen berättelse/upplevelse av kvällen.

Christer Holger pratar om att leda med systemtänkande och självorganisering som grund


Ni kan se min storify här Edcamp-processledning

fredag 3 april 2015

Visionsarbete

I veckan deltog hela enheten i processen kring att ta fram en skolans nya vision. det var en kreativ tillställning där alla fick beskriva om sin drömskola. Först fick man tänka själv och skriva ner för att sedan återberätta för en kollega. Därefter sökte man upp ett par och återberättade då hur kollegans drömskola såg ut. De som lyssnade antecknade och när man tagit del av samtliga i fyrgruppens drömskolor skulle man enas om 5 nyckelord och mata in i mentometer. Av alla gruppers nyckelord skapade vi sedan följande ordmoln. 


Sedan bildades nya grupper då valde man ett eller flera av orden i ordmolnet och skulle försöka konkretisera HUR vi skulle arbeta på enheten för att förverkliga de valda nyckelorden.

Det var kul att vara en del av den kreativitet och arbetsglädje som var närvarande denna eftermiddag. Och jag tror att vi kommer att få en härlig vision!

söndag 29 mars 2015

Entreprenöriell- & värdeskapandepedagogik

Jag tror mycket på entreprenöriell pedagogik. I det begreppet lägger jag elevinflytande, verkliga uppdrag med nya förutsättningar, flexibilitet och sammanhangsstyrd pedagogik där elever i grupp skapar något gemensamt, gärna utanför skolans byggnad.

I detta filmklipp belyses detta på ett konkret sätt.


onsdag 25 mars 2015

Orka plugga - bra filmserie från UR

UR har gjort bra filmklipp som kan hjälpa såväl elever som vuxna att bättre förstå kunskapskraven. I samma serie "Orka plugga" finna även filmklipp om studieteknik, motivation, lässtrategier och mattestrategier. Tack UR för dessa bra, informativa filmklipp!


tisdag 24 mars 2015

Publicitet och uppmärksamhet

Det är kul att vår skola uppmärksammas i olika sammanhang. Ur har varit hos oss och filmat inför sina filmer där de förtydligar förmågorna. Skolverket kommer att komma och filma och intervjua elever och lärare som deltar i provomgången av läslyftet och så nu en kortare artikel där man lyfter oss för vårt arbete med lärmiljöer. Utöver detta har vi facebook-grupper där vi kan synliggöra och lyfta vad som händer på enhetens olika verksamheter. Vad gör då denna uppmärksamhet med oss som arbetar här. Jag själv påverkas på ett positivt sätt, jag blir stolt över vår enhet. Troligen finns det många skolor som kommit lika långt eller längre än vi på många områden men mycket spännande och intressant händer på vår skola också. Jag upplever även att personalen tycker att det är kul och växer med uppmärksamheten. Jag tror att detta leder till att fler känner stolthet över att vara en del av detta och att det leder till att fler vågar utmana sig själva och testa nya saker.

Här är länken till dagens artikel:
http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/framtidens-skola-formas-i-kommunen/aRKocw!mA15cxlasyOJ7@HxsaBJJw/


Detta är ett inlägg i #Blogg100, en utmaning i att blogga 100 dagar i rad.

måndag 23 mars 2015

Min första flipp - en lyckad flipp

Idag har jag genomfört min första flipp. Vi vet att skolledarens relation och inställning till den digitala tekniken är avgörande för hur skolans digitaliseringsprocess går. Jag är intresserad och försöker så fort tillfälle ges visa på nya program och försöker även utmana mig själv i att testa olika program. Detta med flippatklassrum har länge intresserat mig men det har inte varit något jag själv prioriterat inför våra gemensamma möten i någon större omfattning. Visst kan jag ha lagt ut en länk jag velat att arbetslagsledarna ska ha gått in på inför vår träff men mycket mer har det inte blivit, tyvärr. Jag tror att flippar kan vara mycket effektiva och framför allt att de frigör tid för arbete och diskussion när vi väl är i skolan. Sedan behöver vi ju alltid ha variation och skulle alla lärare flippa till varje lektion skulle det nog bli lite tjatigt. Nå, inför dagens APT tog jag mod till mig och med hjälp av Frida Monsén, vår digitala utvecklingsledare, gjorde jag så min första flipp, en lyckad sådan blev det dessutom om jag själv får säga.

Inför dagens APT skulle lärarna i högstadiet ha tittat på Per Måhls filmklipp "Vanliga missuppfattningar vid bedömning" och svarat på några tillhörande reflektionsfrågor. På dagens APT fick de sedan fortsätta diskutera i ämnesgrupper där de skulle utgå från sig själva och ställa det i relation till övriga i ämnesgruppen samt det Måhl diskuterar i filmklippet. Det var kul att se att så många hade gjort sin läxa men framför allt var det kul att höra engagemanget i diskussionerna. Långt ifrån alla grupper var överens eller hade en gemensam linje men de hade något konkret att förhålla sig till och avgränsande frågor som ändå var öppna till sin karaktär, eller för att använda det begrepp vi fick lära oss under en miniföreläsning i undervisningsdesigne, "Feta frågor".

Ett av våra fokusområden detta läsår är lärande på alla nivåer och det kollegiala lärandet lyfts ständigt. Under detta APT påbörjades en resa i ett kollegialt lärande. Per Måhls kunskaper om bedömning och betygsättning är svåra att ifrågasätta för att ev framhålla "sitt sätt" om det går stick i stäv med det Måhl lyfter. Jag upplever att detta ledde till att det låg lite mindre prestige i diskussionen och att man därför lättare kunde prata om hur man själv har gjort, tänkt och förhållit sig till ämnets syfte, centralt innehåll samt kunskapskrav. Tyvärr hann inte grupperna med så många frågor men diskussionerna kommer att fortsätta under våren och det viktigaste här och nu var ju främst att få till en diskussion för att på sikt försöka nå en minsta gemensamma nämnare inom ämnesgruppen men sedan även på enheten. Har ni inte redan sett filmklippet så gå in och titta på det, många klokheter och tänkvärdheter lyfter Måhl i detta filmklipp på ca 15 minuter.


Så vad är det som gör att jag tycker att min första flipp var lyckad, och gav blodad tand, jo pedagogerna hade svårt att sluta mötet, jag fick säga till vid flera tillfällen men de fortsatte att diskutera. Jag plockade ihop och stängde av projektorn, men ingen tänkte på det utan diskussionen fortsatte. Engagemanget och viljan att komma fram till något gemensamt var stort och känslan av meningsfullhet och begriplighet, att detta var relevant och viktigt, var påtaglig.