måndag 23 mars 2015

Min första flipp - en lyckad flipp

Idag har jag genomfört min första flipp. Vi vet att skolledarens relation och inställning till den digitala tekniken är avgörande för hur skolans digitaliseringsprocess går. Jag är intresserad och försöker så fort tillfälle ges visa på nya program och försöker även utmana mig själv i att testa olika program. Detta med flippatklassrum har länge intresserat mig men det har inte varit något jag själv prioriterat inför våra gemensamma möten i någon större omfattning. Visst kan jag ha lagt ut en länk jag velat att arbetslagsledarna ska ha gått in på inför vår träff men mycket mer har det inte blivit, tyvärr. Jag tror att flippar kan vara mycket effektiva och framför allt att de frigör tid för arbete och diskussion när vi väl är i skolan. Sedan behöver vi ju alltid ha variation och skulle alla lärare flippa till varje lektion skulle det nog bli lite tjatigt. Nå, inför dagens APT tog jag mod till mig och med hjälp av Frida Monsén, vår digitala utvecklingsledare, gjorde jag så min första flipp, en lyckad sådan blev det dessutom om jag själv får säga.

Inför dagens APT skulle lärarna i högstadiet ha tittat på Per Måhls filmklipp "Vanliga missuppfattningar vid bedömning" och svarat på några tillhörande reflektionsfrågor. På dagens APT fick de sedan fortsätta diskutera i ämnesgrupper där de skulle utgå från sig själva och ställa det i relation till övriga i ämnesgruppen samt det Måhl diskuterar i filmklippet. Det var kul att se att så många hade gjort sin läxa men framför allt var det kul att höra engagemanget i diskussionerna. Långt ifrån alla grupper var överens eller hade en gemensam linje men de hade något konkret att förhålla sig till och avgränsande frågor som ändå var öppna till sin karaktär, eller för att använda det begrepp vi fick lära oss under en miniföreläsning i undervisningsdesigne, "Feta frågor".

Ett av våra fokusområden detta läsår är lärande på alla nivåer och det kollegiala lärandet lyfts ständigt. Under detta APT påbörjades en resa i ett kollegialt lärande. Per Måhls kunskaper om bedömning och betygsättning är svåra att ifrågasätta för att ev framhålla "sitt sätt" om det går stick i stäv med det Måhl lyfter. Jag upplever att detta ledde till att det låg lite mindre prestige i diskussionen och att man därför lättare kunde prata om hur man själv har gjort, tänkt och förhållit sig till ämnets syfte, centralt innehåll samt kunskapskrav. Tyvärr hann inte grupperna med så många frågor men diskussionerna kommer att fortsätta under våren och det viktigaste här och nu var ju främst att få till en diskussion för att på sikt försöka nå en minsta gemensamma nämnare inom ämnesgruppen men sedan även på enheten. Har ni inte redan sett filmklippet så gå in och titta på det, många klokheter och tänkvärdheter lyfter Måhl i detta filmklipp på ca 15 minuter.


Så vad är det som gör att jag tycker att min första flipp var lyckad, och gav blodad tand, jo pedagogerna hade svårt att sluta mötet, jag fick säga till vid flera tillfällen men de fortsatte att diskutera. Jag plockade ihop och stängde av projektorn, men ingen tänkte på det utan diskussionen fortsatte. Engagemanget och viljan att komma fram till något gemensamt var stort och känslan av meningsfullhet och begriplighet, att detta var relevant och viktigt, var påtaglig. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar