lördag 21 mars 2015

Delakulturen

Jag blir så glad av alla fantastiska pedagoger som lägger upp sitt material, sina tankar och sina idéer. I det utvidgade kollegiet på sociala medier finns ingen plats för Jante eller prestige. Här har pedagoger, ledare, män, kvinnor, ja människor helt enkelt delat sina med och motgångar. Genom att dela med sig slipper alla sitta och uppfinna hjulen på var sin kammare. Man kan använda någons idé, vidareutveckla den koppla den till nya metoder, nya ämnen och nya arbetsredskap. 

Jag upplever att det ibland, eller i alla fall på vissa håll, är svårare att få till denna dela kultur på skolor  eller i skolkoncerner runt om. Kanske är det så att Jante och Prestige gör sig påminda här i större omfattning. Vi har våra roller och förutfattade meningar, såväl positiva som mindre positiva om kollegiet. Dock tror jag att vi skulle behöva få till Delakulturen på alla våra arbetsplatser. Det görs så mycket bra och för likvärdighetens skull och för våra elever skull vore det bra men framför allt vore det bra för det kollegiala lärandets skull?

Detta är ett inlägg i #Blogg100, en utmaning i att blogga 100 dagar i rad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar