onsdag 11 mars 2015

Extra anpassningar vs särskilt stöd

Har i dag varit på Skolverkets konferens om extra anpassningar särskilt stöd och åtgärdsprogram. Det var en bra och informativ konferens där de "nya" allmänna råden gällande detta presenterades och konkretiserades. Kortfattat kan man säga att, som vanligt är det inte så enkelt som man i ett första skede kan tänka. Genom att ha omfattning och varaktighet i åtanke kan man få en indikation på om det handlar om extra anpassningar eller särskilt stöd. Är åtgärden något som sker en termin eller längre och/eller i en större omfattning kan det räknas som ett särskilt stöd. 

Konkret gavs följande exempel på extra anpassningar, dvs anpassningar som görs inom ordinarie undervisning och är en individinriktad stödinsats av mindre ingripande karaktär
- Hjälp att strukturera och planera
- Ge tydliga instruktioner eller stöd för att sätta igång
- Stöd att förstå texter och arbetsområde
- Färdighetsträning
- Särskilt läromedel eller utrustning
- Enstaka specialpedagogiska insatser som ex lästräning av en lärare under ca 2 månader
- Studiehandledning på modersmål om det sker under en begränsad tid (kortare än en termin) och eller i en "mindre" omfattning

Konkreta exempel på särskilt stöd, dvs insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra för lärare/arbetslag och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen
- Tillgodose ett specifikt stödbehov i ett eller flera ämnen och i olika lärmiljöer
- Regelbundna specialpedagogiska insatser under en längre tid
- Resursperson, assistent under skoldagen
- Studiehandledning på modersmålet som pågår under en längre tid
- Särskild undervisningsgrupp
- Enskild undervisning
- Anpassad studiegång/reducerat program

Förhoppningsvis kan detta ger er lite vägledning men jag rekommenderar också att läsa igenom Skolverkets allmänna råd om "Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram" samt Skolverkets stödmaterial "Stödinsatser i utbildningen - om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd".


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar