fredag 6 mars 2015

Tänk om...

lärmiljöerna var inspirerande och manade till varierad undervisning
eleverna bjöds in mer i planeringsstadiet
tiden inte var styrande

vi fokuserade på förmågor istället för resultat
vi hade sammanhangsstyrd undervisning där eleverna fick utveckla sin kreativitet i högre omfattning
timplanen och schemat inte var begränsande

vi utgick från elevernas behov istället för deras problem
vi såg alla våra elever som resurser
reflektionstid, såväl individuell som gemensam, prioriterades

vi utgick från en entreprenöriell pedagogik där digitaliseringen sågs som något naturligt
det kollegiala lärandet var normen
vi planerade för framgång

Hur skulle skolan då se ut?
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar