lördag 7 mars 2015

Glöm inte att tacka

Att tacka för maten är inte något märkvärdigt, det är relativt enkelt för de flesta av oss. Att tacka när vi lånat något och ger det åter är inte heller någon konst. Att tacka när vi tappat något och någon uppmärksammar oss på det genom att plocka upp det och ge det till oss är också självklart. Däremot finns det många andra sammanhang och situationer då vi har betydligt svårare att tacka eller visa vår tacksamhet, kanske för att vi just där och då inte förstår att uppskatta det någon annan gör eller har gjort för oss. Jag tänker till exempel på pedagoger som såg till att jag och mina kompisar lärde oss läsa, skriva och räkna. Tränare som såg till att vi utvecklades och förstod sportens egenheter och spelupplevelse. Ledare som såg, bekräftade och fick oss att växa som individer och människor men även föräldrar som såg till att vi fick liv. Alla dessa personer tar vi ofta för givet och det de gör blir ofta något vi ser som självklart och kanske är det just därför vi inte tänker på att tacka dem för allt de lägger ner på oss. Tag chansen, medan du kan, att tacka alla dem som är, har varit eller kommer att bli betydelsefulla för dig, plötsligt en dag är de inte kvar och då är möjligheten till ett simpelt tack för alltid borta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar