söndag 15 mars 2015

Lärmiljöer

Många företag lägger ut mycket pengar på att få till trevliga, stimulerande och funktionella miljöer. Ofta kan man redan när man går in genom dörren få en känsla av vad detta företag håller på med. Tyvärr är det inte likadant i skolans värd. Våra miljöer är ofta från 60-70 tal med likadan inredning i alla lektionssalar, i bästa fall, i annat fall kan det vara lite av ett plockepinn där man har tagit vad som funnits att tillgå. Möbler kan vara väldigt slitna och rent av trasiga men de står ändå kvar för de kan ju fortfarande vara funktionsdugliga. I denna miljö förväntas våra pedagoger och elever vara kreativa, skapande, engagerade och inspirerande. Det blir lätt lite motsägelsefullt. Jag är övertygad om att en annan lärmiljö på sikt även leder till att pedagogiken förändras, vi tvingas liksom att tänka om. Här är det dock viktigt att hålla ut då det annars är lätt att slänga ut de nya och moderna för att gå tillbaka till den pedagogik man som lärare och elev känner igen, oavsett om den är framgångsrik eller inte.

Vår huvudman har satsat på attraktiva studiemiljöer och tack vare det har vi kunnat fixa lite i vår skola men det har tyvärr inte räckt till allt vi önskat. Som ett steg i att ändå påbörja arbetet med att utveckla vårt arbete med att anpassa våra läromiljöer för framtidens skola har vi gått med i ett EU-projekt  "Educational Spaces 21 - Open up!", som utreder möjligheter för skolor att utveckla moderna lärmiljöerFör att få till en demokratisk process kring detta projekt har elever varit involverade i hela processen. De har varit på studiebesök, pratat med arkitekter, ritat och mätt, kommit med synpunkter på skisser. Allt detta utifrån syftet att få till mer inspirerande och flexibla lärmiljöer som tar tillvara olika lärstilar. Vi ser fram emot att klassrummet ska bli klart!

Vill du veta mer om detta EU-projekt, gå in på Educspaces bloggen

Detta är ett inlägg i #blogg100. En utmaning att blogga 100 dagar i rad.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar