tisdag 10 mars 2015

Temadag

Idag har hela skolan arbetat med ett framtidstemat. Barnen och eleverna jobbade åldersintegrerat och skulle visualisera hur de tänker sig samhället, livet och miljön om 100 år. De skapade tittskåp, kortfilmer och diverse rekvisita. Några skrev brev och beskrev vår samtid och klistrade in bilder som skulle förstärka texten. La detta i en plasficka och förseglade brev och bilder som en sorts tidskapsel som de sedan grävde ner, som en hälsning till eftervärlden. Kreativiteten flödade, idéer haglade och samarbeten fördjupades över åldersgränserna!

Vi har nu haft 4 temadagar på skolan med syfte att stärka vi-känslan på vår enhet men även ett sätt för barn och elever att träna och utveckla olika förmågor och då i synnerhet de värdegrundande förmågorna. De äldre eleverna tar hand om, stöttar och lyfter fram de yngre barnen och eleverna på ett positivt sätt och vilka förebilder de äldre är! Eleverna i åk 6 samarbetar med förskolans 4-5-åringar. Elever i åk 9 samarbetar med elever i åk 4 & 5. När det är rast tar de äldre barnen hand om de yngre och leker med dem på deras villkor. De bär runt de minsta och låter dem ta plats men hjälper dem även att utveckla sina tankar och resonemang. Sådana här dagar är det väldigt lugnt på skolan och värdegrunden är närvarande på riktigt. För mig blir det alltid lika förvånande att föräldrar då godkänner och bejakar att deras barn inte kommer till skolan med argument som att sådana här dagar inte ger något. 

Att se barnen i slutet av dagen berätta vad de gjort och presentera för såväl sina klasskompisar som en annan klass ger gåshud! Vissa berättar stolt om sina alster medan andra är mer generade men ALLA går fram och pratar, ALLA har varit delaktiga, ALLA har bidragit utifrån sina förutsättningar och lyssnat på övrigas synpunkter. De äldre eleverna växer, vissa blir nästan som idoler för de yngre, pedagoger som annars inte samarbetar gör det nu och utbyter erfarenheter och förståelse för andras verksamhet. Som skolledare går man med ett leende på läpparna och tänker att det är fantastiska möten och processer som sker. I slutet av dagen uttryckte en elev i åk 2, "det här var den bästa dagen i mitt liv, alla lekte tillsammans och vi jobbade jättebra tillsammans!!!" Vad kan man då annat än att hålla med och tänka, jag har världens bästa jobb!

Så vad händer då i framtiden enligt barnen och eleverna? Nyckelordet är svävande, bilarna svävar, husen svävar ja till och med maten kommer svävandes, i alla fall om vi ska tro på de som idag har spekulerat kring framtiden på vår skola.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar